Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kultur

Kultur är människors tankemönster, värderingar och livssituation, men också ett begrepp som inrymmer konstarterna, medierna, bildningssträvandena och kulturarvet.  

Kultur ska vara en rättighet för alla i kommunen oavsett var man bor, ålder, kön och etnicitet. Ingen äger kulturen, därför måste utvecklingsstrategin bygga på samverkan.

Vi behöver alla samarbeta och inspireras av varandra för att Kulturen i Berg ska blomstra. Genom samspelsmöten försöker vi öka dialog och samarbete mellan aktörer för kulturella arrangemang.

De verksamheter som arbetar med kultur i kommunal regi i Bergs kommun är Allmän kulturverksamhet, Kulturskolan och Biblioteken och arkiv.

Uppdaterad: