Dela

Kontakta oss

Kultur

Kultur är människors tankemönster, värderingar och livssituation, men också ett begrepp som inrymmer konstarterna, medierna, bildningssträvandena och kulturarvet.  

Kultur ska vara en rättighet för alla i kommunen oavsett var man bor, ålder, kön och etnicitet. Ingen äger kulturen, därför måste utvecklingsstrategin bygga på samverkan.

Vi behöver alla samarbeta och inspireras av varandra för att Kulturen i Berg ska blomstra. Genom samspelsmöten försöker vi öka dialog och samarbete mellan aktörer för kulturella arrangemang.

De verksamheter som arbetar med kultur i kommunal regi i Bergs kommun är Allmän kulturverksamhet, Kulturskolan och Biblioteken och arkiv.

Uppdaterad: