Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Tillgänglighetsguide - Svenstaviks bibliotek

Svenstaviks bibliotek

Handikapparkering:  Ja.
Ramp: Nej, behövs ej!
Ledstång: Nej, behövs ej!
Markerade trappsteg: Nej, behövs ej!
Dörröppnare:  Ja.
Hiss:  Nej. Behövs ej!
Ledstråk: Nej.
Trösklar mellan rummen:  Nej.
Handikapp toalett:  Ja.
Hörselslinga: Nej.
Läsutrusning: Förstoringslampa, taltidningsläsare.
Anpassad dator: Nej. Men dator tillgänglig för rullstol mm.
Anpassad webbplats:  Ja.
Talböcker på cd-rom (daisy):  Ja.
Daisyspelare till utlån:  Ja.
Storstilsböcker:  Ja.
Lättlästa böcker:  Ja.
Bok & Daisy:  Ja.
Telefon för allmänheten:  Nej.

Uppdaterad: