Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

LSS-handläggare

LSS-handläggaren prövar ansökan

Ansökan om hjälp, så kallat bistånd eller insats, gällande hjälp i hemmet, korttidsboende, särskilt boende, kan göras antingen muntligt eller skriftligt till kommunens LSS-handläggare Det är den som behöver hjälpen som kan ansöka. Finns en god man eller förvaltare för den enskilde kan även denne göra ansökan. Men även i dessa fall, måste den enskilde samtycka till de insatser som företrädaren ansökt om. Vilket kan innebära att den enskilde när som helst kan avsäga sig de ansökta insatserna som kommer från god man eller förvaltare. För personer under 18 år kan vårdnadshavaren göra ansökan. Insatsen beviljas utifrån det personliga behovet. Biståndshandläggaren kan ge mer information.

Anmälan

Om du som till exempel anhörig, närstående eller granne tycker att någon med funktionsnedsättning behöver stöd eller far illa, kan du anmäla det till kommunens handläggare. Anmälan kan göras muntlig eller skriftligt och du får vara anonym. Handläggaren tar kontakt med den enskilde och informerar om att en anmälan om behov är inkommen och frågan ställs till den enskilde om hen samtycker till de behov av insatser som påtalats i anmälan. Alla insatser är frivilliga, så den enskilde kan inte tvingas ta emot insatser.

Uppdaterad: