Dela

Kontakta oss

Mötesplats Gosidan

Mötesplatsen är till för personer med demenssjukdom som bor kvar i det egna hemmet, inte är yrkesverksamma och som har behov av stöd och omsorg för att få det egna behovet av social samvaro tillgodosett. En förebyggande verksamhet, helt i enlighet med socialtjänstlagens föreskrifter.

Mötesplatsen som fått namnet Gosidan ger viktig stimulans och sysselsättning och ”egen tid” för anhöriga. Vårt arbetssätt bygger på ett personcentrerat förhållningssätt, det yttersta målet är att höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom och dess anhöriga.

Vi har som motto att alla ska ”trivas och ha roligt”. Verksamheten omfattar högst åtta gäster som kommer till oss på måndagar och tisdagar mellan 9-15.

Vi äter och fikar tillsammans, sitter länge och har trevligt genom samtal, musik eller något annat som önskas – ja egentligen allt som skapar trivsel för den enskilda personen. Den som vill kan tillsammans med personal gå på promenad, allt utifrån den enskildes dagsform.

Glädjen är ett viktigt redskap och förutom många glada skratt kan vi erbjuda en trygg och trivsam miljö.

Samvaro med andra personer med demenssjukdom och känslan av gemenskap med meningsfulla aktiviteter tillsammans med kompetent personal ger en bra beskrivning av dagverksamheten, till gagn för den sjuke och inte minst dennes nära anhörige. Daglig verksamhet fyller en mycket stor funktion för de personer som bor hemma och vårdas av anhöriga. Mänskliga vinster för två parter vilket i sig innebär ett fördröjt behov av särskilt boende. En förebyggande verksamhet, helt i enlighet med socialtjänstlagens föreskrifter.

Kontakta växeln för ytterligare information, 0687-161 00.

Mötesplatsen är öppen mån, tis mellan 9-15.

Verksamheten är kostnadsfri, lunch debiteras med 40kr.

Uppdaterad: