Dela

Kontakta oss

Boende för personer med funktionsnedsättning

Boende med särskild service för vuxna. Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns — omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Besök på gruppbostäder och korttidshem inom LSS

Ta kontakt med personalen på det boende du vill besöka innan besöket för att planera in en tidpunkt, och tänk på att hålla avstånd och god hygien enligt ovan.

Kontaktuppgifter till LSS-verksamheter inom Bergs kommunlänk till annan webbplats

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal bostäder som är grupperade kring gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. I kommunen finns fyra gruppbostäder. Ett äldreboende LSS samt tre gruppbostäder är belägna i kommunens centralort, Svenstavik.
Alla boende har sin egen kontaktman bland personalen som hjälper dem bl.a. med ekonomi och inköp.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till  kommunens biståndshandläggare.

Uppdaterad: