Dela

Kontakta oss

Besöksnäringsstrategi

kvinna och hund långt borta på en stig till fjälls, fjällmiljö med ris, snår, dvrgbjörkar och större fjäll i bakgrunden.

Besöksnäringen spelar en allt större roll i kommunens utveckling och redan idag lever många av kommunens invånare direkt eller indirekt av turismen. Just nu arbetar Bergs kommun tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer för att ta fram en ny strategi för besöksnäringens utveckling i kommunen.

Besöksnäringen i hela regionen växer kraftigt, och målet med det strategiarbete som just nu pågår är att skapa en helhetsbild av besöksnäringen i den geografiska kommunen, och besvara frågan om hur näringslivet och kommunen bäst ska organisera sig för att kunna arbeta strategiskt för att näringen ska utvecklas på ett ansvarsfullt sätt.

Arbetet med besöksnäringsstrategin sker i nära samverkan med företags- och föreningslivet och andra aktörer i kommunen, och en av huvudfrågorna är i vilken form arbetet med övergripande utveckling av besöksnäringen i kommunen ska bedrivas, utifrån de förutsättningar som idag finns i kommunen.

Process för att ta fram strategin

Arbetet med en besöksnäringsstrategi, som delvis bygger på och är en vidareutveckling av Bergs kommuns turistpolicy, inleddes våren 2018 med två workshoppar där företag, föreningar och andra aktörer inom turism och besöksnäring bjudits in för att öka kunskapen om besöksnäringen och dess påverkan och potential, men även höja blicken och förstå vikten av att arbeta strategiskt för en ansvarsfull utveckling.

Under workshopparna diskuterades bland annat roller och ansvar samt prioriterade framtida aktiviteter. Allt detta ska sedan användas som underlag för fortsatta insatser och beslut.

Under sommaren har kommunen genomfört enkätundersökningar och djupintervjuer för att ytterligare förstärka underlaget till den kommande strategin. Under hösten 2018 genomfördes uppföljande träffar med näringslivet och andra aktörer, och under vintern och våren 2019 hölls träffar med näringslivet, samebyar, kommunens samiska råd och politiker för ytterligare synpunktsinhämtning och justeringar.

Utkastet till strategi har nu arbetats fram och beräknas kunna vara beslutad under sommaren eller tidiga hösten 2019.

Vill du veta mer om arbetet?

Tillväxtavdelningen ansvarar för att, efter att strategin beslutats, ta fram handlingsplan samt se till att strategin implementeras och uppdateras vid behov.

Hör gärna av dig till näringslivskontoret om du har frågor eller funderingar, kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Uppdaterad: