Dela

Kontakta oss

Djurhållning och lantbruk

Du som är lantbrukare eller har djur som inte är sällskapsdjur kan komma i kontakt med kommunen i flera olika ärenden. Här får du information om tillstånd, tillsyn och andra frågor som rör dig.

Kommunens miljö- och byggavdelning är ansvarig för att se till så lantbruk eller djurhållning inte orsakar störningar eller olägenheter för människors hälsa genom allergier eller utsläpp av olika slag.

Som lantbrukare är du alltid skyldig att följa miljöbalkens krav om bland annat egenkontroll. Jordbruksverket har tagit fram en guide om egenkontroll för lantbrukare som kan vara ett stöd för dig i att utforma din egenkontroll.

Läs om egenkontroll i lantbruk på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du fler än 100 djur räknas lantbruket som miljöfarlig verksamhet och kräver då anmälan till kommunen. Lantbruk med fler än 400 djur kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet

Lantbruk och djurhållning inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden krävs tillstånd eller anmälan för att exempelvis lagra och sprida gödsel, ha djur på strandbete och en del andra aktiviteter och verksamheter som riskerar att påverka vattentäkterna.

Kontakta miljö- och byggavdelningen för mer information och blanketter.

Läs mer om vattenskyddsområden i kommunen

Djur inom tättbebyggt område

Om du ska hålla djur som nötkreatur, häst, get, får eller svin inom tätbebyggt område i Svenstavik, Åsarna och Rätan behöver du ett tillstånd från miljö- och byggnämnden.

Läs mer om djurhållning i tätbebyggt område

Uppdaterad: