Dela

Kontakta oss

Folköl

För att få sälja eller servera folköl krävs enligt alkohollagen att vissa kriterier är uppfyllda och att försäljningen anmäls till kommunen.

Försäljning av folköl ska anmälas till kommunen senast det datum som försäljningen påbörjas. Försäljning inbegriper såväl detaljhandel som servering.

Hur anmäler jag?

Du anmäler försäljning av folköl genom att fylla i och skicka in nedanstående blankett via post.

Blankett - anmälan om försäljning av folkölPDF

Vad kostar det att anmäla?

Kommunen tar ut en avgift för handlägga anmälan. För 2020 är avgiften 1 200 kronor.

Läs mer om taxor och avgifter inom alkoholområdet

Vem får sälja eller servera folköl och hur?

För att få sälja folköl måste man ha en fast butik som är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen och föra ett brett matsortiment i butiken. Enbart ett kiosksortiment räcker inte. Butiksinnehavaren ansvarar för att verksamheten följer ett lämpligt egentillsynsprogram. 

För servering av folköl gäller ovanstående regler liksom att servering av mat samtidigt sker i lokalen. Maten ska vara tillagad för att serveras på plats eller tas med.

Servering eller försäljning får inte ske till underårig. I försäljnings- eller serveringslokalen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut folköl till underåriga (under 18 år). Inte heller får föräldrar skicka underåriga för att köpa folköl.

Folköl får heller inte säljas till någon som kan misstänkas komma att lämna ölen till underårig. Inte heller får man sälja folköl till berusade eller drogpåverkade personer.

Den som säljer eller servera folköl ska också tillhandahålla andra drycker, som exempelvis lättöl, läsk och bordsvatten.

Det är inte tillåtet att bjuda kunder eller gäster på folköl. Det ska råda god ordning på försäljnings- och serveringsstället.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Om inte alkohollagens bestämmelser följs kan miljö- och byggnämnden förbjuda butiken eller serveringen att sälja folköl eller, om förbud anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Förbud meddelas för sex månader eller, vid upprepad eller allvarlig försummelse, i ett år.

Den som bryter mot alkohollagen kan också dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader. Det är personalen i kassan eller serveringen som är personligt ansvariga, och riskerar påföljd.

Uppdaterad: