Dela

Kontakta oss

Kreditgarantier

När du som långivare möter företagare som är på väg att starta ett nytt företag eller utveckla ett befintligt företag och söker finansiering där krav om borgen ställs, så kan en kreditgaranti hjälpa till.

Garantia

Garantia blir ett stöd i samband med finansiering av företags kapitalbehov som företagslån, checkkredit, förvärvskredit, avbetalningsköp eller leasing. Vi hjälper företagaren att bli en starkare part i kontakten med banken och andra långivare när denne behöver förstärka sin personliga borgen och minska sitt personliga risktagande.

Garantia Borgen
Borgen är anpassad till företagaren som behöver en större borgen och kan maximalt uppgå till 60% av den bedömda säkerhetsbristen (blancon). Borgen kan dock maximalt erhållas med 600 000 SEK. Borgensavgiften är fn 4% på utestående borgensbelopp. Borgen är en medlemsförmån i Garantia.

Garantia Mikroborgen
Mikroborgen är anpassad till företagaren som behöver en mindre borgen och kan lämnas med maximalt 100% av bakomliggande lån som får uppgå till maximalt 25 000 EUR. Tack vare vår återförsäkring hos Europeiska Investeringsfonden kan vi hålla en extra förmånlig avgift. Kan sökas av både nystartade och äldre företag med färre än 10 anställda och med högst 20 miljoner SEK i årsomsättning. Borgensavgiften är fn 2,5% på utestående borgensbelopp. Mikroborgen är en medlemsförmån i Garantia.

Så här går det till:
1. Förutsättning; företagaren uppfyller långivares krav för finansiering men behöver/önskar förstärkning av borgen.

2. Företagaren ansöker om Mikroborgen eller Borgen på www.garantia.se. Från 2018-04-01 krävs inloggning med bankId för identifiering enligt penningtvättslagen.

3. Ansökan behandlas hos Garantia. Det innebär bl.a. att de registeruppgifter som krävs för beredningen inhämtas från extern leverantör. Under beredningsarbetet kontaktar Garantia långivares handläggare för dialog kring bl.a. bedömd säkerhetsbrist, amorteringstakt etc.

4. Garantias beslut meddelas långivares handläggare och företagaren. Beslutet har en giltighetstid på 6 månader.

5. Så snart Garantia fått uppgift om lånenummer och utbetalningsdag för lånet upprättas borgenshandlingen (Garantias handling). Handlingen skickas till långivaren förutsatt att företagaren är eller har blivit medlem i Garantia. Medlemskap = inbetald insats.

Uppdaterad: