Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

 • Nu kan du söka medel från Jordbruksverket till samarbetsprojekt för att testa nya idéer som kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter. Projektet ska handla om att testa en idé som kan bidra till stärkt konkurrenskraft för primärproduktionen. Samarbetsprojektet ska undersöka om en idé är genomförbar genom ett så kallat proof of concept. Ett proof of concept, eller koncepttest, handlar om att testa en metod eller idé i liten skala för att visa om den är genomförbar i praktiken.

  Projektet kan innehålla viss utveckling av mindre prototyper för demonstrationer och tester. Idén som ska testas ska ha potential att bidra till ökad produktion, ökad effektivitet och/eller ökad lönsamhet för primärpoduktionen av livsmedel inom jordbruk- trädgård- eller rennäringen. Exempel på ämnesområden är företagsledning, djurvälfärd, foder, precisionsodling, viltskador på jordbruksgrödor, ny teknik, rådgivningskoncept etc. Idén som ska testas ska möta ett tydligt behov på gårdsnivå och ha ett nyhetsvärde inom branschen nationellt eller inom ett geografiskt område.

  Projektet ska genomföras av en samarbetsgrupp, med minst två organisationer eller företag, som tillsammans har den kompetens som krävs för projektets genomförande. Samarbetsgruppen får inte vara etablerad sedan tidigare utan ska utgöras av nya samarbetsaktörer. Ett gemensamt mål för projekten är att öka och dela kunskap mellan aktörerna i samarbetsgruppen. Om projektet leder till ett lyckat resultat är förhoppningen att samarbetsgruppen går vidare och skalar upp sin idé, exempelvis genom att söka innovationsstöd inom EIP.

  Sista dag för ansökan är 14 oktober 2021.

  Vem kan få stöd?

  Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka. Projekten ska utföras i samarbete mellan minst två aktörer.

  Till utlysningen för Utveckla idéer för att stärka konkurrenskraften för primärproducenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Nu kan du söka stöd hos Jordbruksverket för lokala och regionala samarbeten för utveckling av gemensamma geografiska matvarumärken och märkningar inom mat och livsmedel. Projektet ska syfta till en stärkt lokal eller regional värdekedja för livsmedel, direktförsäljning och försäljning i lokala butiker, digital försäljning och stärkt distribution.

  Samarbetsprojekt inom denna utlysning ska i huvudsak handla om försäljning, distribution och marknadsföring av lokala och regionala livsmedelsprodukter, men kan i motiverade fall även innehålla upplevelser eller måltidsturistiska inslag.

  Vid bedömning prioriteras samarbeten som:

  • utvecklar eller vidareutvecklar ett gemensamt lokalt eller regionalt varumärke eller märkning som gynnar flera företag samtidigt
  • uppvisar tydliga affärskoncept och skarpa mål för ökad omsättning
  • uppvisar strategiska affärsinriktade försäljningsstrategier som kan inkludera såväl direktförsäljning som den lokala detalj- och dagligvaruhandeln
  • eftersträvar och visar på potential för ett utökat framtida samarbete kring mikrologistik, distribution, matsvinn, inköp eller lagerhållning.

  Den prioriterade målgruppen för stödet är affärsinriktade kooperativ, samägda bolag, ekonomiska föreningar eller ideella föreningar, samt företag som genom långvariga samarbeten med andra företag bygger en långsiktig lokal värdekedja.

  Resultatet ska sedan vara möjligt att sprida och göras tillgängligt för allmänheten.

  Sista dag för ansökan är 31 augusti 2021.

  Vem kan få stöd?

  Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, företag och andra organisationer kan söka stöd. Sökanden behöver kunna motivera sin relevans utifrån utlysningens inriktning på affärsinriktade samarbeten.

  Till utlysningen för Samarbetsprojekt för fler lokala geografiska matvarumärkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Nu kan du söka medel från Vinnova för omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen i spåren av pandemin. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför.

  Stöd kan ges till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. Projekten ska utgå från de nya behoven som uppstår på grund av pandemin och bidra till omställning av produktion eller verksamhet, där en första lösning är redo inom 6–12 månader.

  Ansökningar ska vara inom ett av områdena:

  • kollektivt resande
  • kultur
  • rehabilitering på distans
  • social oro.

  Sista dag för ansökan är 28 september 2021 kl 14.00.

  Vem kan söka?

  Projekt om minst två aktörer, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Med behovsägare menar vi den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Alla sökande parter måste vara juridiska personer.

  Till utlysningen för Omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen i spåren av pandemin hösten 2021.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Har du en ny idé om hur man kan utveckla servicen i landsbygder? Så att fler får tillgång till matbutik, mack och kontanter eller till post och paket? Sök då medel till pilotprojekt från Tillväxtverket.

  Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket och därmed förbättra förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare.

  I utlysningen prioriteras projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Pilotprojektet ska genom samarbete syfta till att utveckla en lösning för att öka tillgängligheten till kommersiell service.

  Du kan inte söka för investering i eller drift av en servicelösning.

  Sista dag för ansökan är 31 augusti 2022.

  Vem kan söka?

  Myndigheter, regioner, kommuner, intresseorganisationer och föreningar kan söka medlen.

  Till utlysningen för Piloter för service i landsbygderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: