Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

 • Vinnova har nu en utlysning för omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen i spåren av pandemin. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför.

  Med denna satsning vill man bidra till att utnyttja den tuffa tid som pandemin innebär till att ställa om utpekade branscher och områden inför framtiden. Stöd kan ges till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. Projekt som utgår från de nya behoven som uppstår på grund av pandemin och som bidrar till omställning av produktion eller verksamhet, där en första lösning är redo inom 6–12 månader.

  Ansökningar ska vara inom ett av områdena:

  • kollektivt resande
  • kultur
  • rehabilitering på distans
  • social oro.

  Sista dag för ansökan är 11 maj kl 14:00.

  Vem kan söka?

  Projekt om minst två aktörer, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Med behovsägare menas den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Alla sökande parter måste vara juridiska personer.

  Till utlysningen för Omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen i spåren av pandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Har du en ny idé om hur man kan utveckla servicen i landsbygder? Så att fler får tillgång till matbutik, mack och kontanter eller till post och paket? Sök då medel till pilotprojekt från Tillväxtverket.

  Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket och därmed förbättra förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare.

  I utlysningen prioriteras projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Pilotprojektet ska genom samarbete syfta till att utveckla en lösning för att öka tillgängligheten till kommersiell service.

  Du kan inte söka för investering i eller drift av en servicelösning.

  Sista dag för ansökan är 31 augusti 2022.

  Vem kan söka?

  Myndigheter, regioner, kommuner, intresseorganisationer och föreningar kan söka medlen.

  Till utlysningen för Piloter för service i landsbygderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Nu kan du söka medel från Jordbruksverket för projekt som stärker konkurrenskraften genom informations- och demonstrationsinsatser inom frukt-, bär- och grönsaksodling. Syftet med insatserna ska vara att bidra till ökad konkurrenskraft men kan även handla om ny teknologi, nya arbetsmetoder, nya grödor och sorter.

  Du kan få stöd för fysiska och digitala informationsträffar, för att skapa nya nätverk, tryckt material, webbinformation till exempel i form av film eller poddar, kunskapssammanställningar, kunskapsplattformar, workshops, webbinarium och liknande.

  Prioriterade är projekt som stärker konkurrenskraften genom att:

  • vara till praktisk och varaktig nytta för företagen i hela landet
  • stärka företagen för anpassning mot ett förändrat framtida klimat med mer extremväder
  • öka produktiviteten
  • öka den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten
  • få fler unga människor intresserade av sektorn
  • stärka förutsättningar för trädgårdsproduktion i hela landet.

  Sista dag för ansökan är 11 juni 2021.

  Vem kan söka?

  Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar demonstrationer och informationsåtgärder kan få stödet.

  Till utlysningen för Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Är ni ett besöksnäringsföretag som erbjuder produkter inom natur- och ekoturism? Vill ni utveckla er produkt och eller ställa om er verksamhet till ändrade förutsättningar till följd av pandemin, klimatomställningen och den digitala strukturomvandlingen? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av utvecklingscheckar.

  Tillväxtverket erbjuder utvecklingscheckar som ska bidra till att öka natur- och ekoturismföretags förmåga att utveckla och ställa om sin verksamhet. Den kan exempelvis användas till rådgivningsinsatser, kompetensutvecklingsinsatser, affärs- och produktutveckling eller hållbarhetscertifieringar av verksamheten.

  Sista dag för ansökan är 30 juni 2021.

  Vem kan söka?

  Små företag inom natur- och ekoturism i hela Sverige som erbjuder produkter/tjänster till besökare och har en hållbar inriktning. Även enskilda firmor kan söka stödet.

  Företaget ska:

  • bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor
  • ha en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner euro
  • haft en årsomsättning om minst 300 000 kronor år 2019
  • ej vara på obestånd eller i rekonstruktion

  Verksamheten ska dessutom utgöra din huvudsysselsättning och sysselsätta färre än 50 personer

  Till utlysningen för Utvecklingscheckar för företag inom natur– och ekoturismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Nu går det att söka pengar från Tillväxtverket om ni är ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni kan då söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Sista ansökningsdag: 30 juni 2021

  Vem kan söka?

  Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet. Ni ska dessutom ha:

  • minst 2 anställda
  • behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
  • uppfylla EUs SMF-definition en ekonomiskt sund ställning
  • tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33
  • ha gjort en förutsättningsstudie

  Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: