Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

 • Nu kan du söka medel från Jordbruksverket till projekt som främjar vildsvinskött inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin. Syftet med stödet är att bidra till uppfyllelsen av strategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

  Projektet ska syfta till att mer vildsvinskött når konsumenter inom offentlig sektor genom ökad tillgänglighet och kan innefatta ett eller flera av följande områden:

  • Förändringsarbete kring värderingar och attityder om vildsvinsköttets potential riktat mot beslutsfattande positioner inom offentlig sektor.
  • Stärkt kommunikation och informationsspridning om vildsvinskött och dess användningsområden inom offentlig sektor.
  • Stärkt samarbete mellan berörda parter i hela viltvärdekedjan.

  Sista dag för ansökan är 31 januari 2021.

  Vem kan få stödet?

  Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka det här stödet.

  Till utlysningen för Främjande av försäljning av vildsvinsköttlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på energi- och klimatomställningen kan nu söka medel från Vinnova för större pilot- eller demonstrationsprojekt.Projekten ska huvudsakligen avse experimentell utveckling och vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:

  • Produkt- eller prototypdemonstrationer
  • Produktionsdemonstration
  • Systemdemonstration

  Sista dag för ansökan är 15 april 2021 men först ska en skiss lämnas in senast 15 februari 2021.

  Vem kan söka?

  Aktörer som genom ett pilot- eller demonstrationsprojekt kan utveckla alternativt kommersialisera lösningar som bidrar till energi- och klimatomställningen kan söka stöd.

  • företag som är juridiska personer är utlysningens huvudmålgrupp

  Sökande kan även vara:

  • kommuner och andra offentliga organisationer
  • universitet och högskolor
  • Forskningsinstitut eller andra organisationer

  Till utlysningen för Pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Med den här utlysningen vill Smart Built Environment finansiera projekt som genom digitalisering och industrialisering bidrar till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

  Projekten ska dra nytta av den kapacitet att snabbt ställa om som samhället visat, tillsammans med fokus på att lösningarna ska ge en effekt över lång tid framåt. Den fokuserar därför på projekt vars resultat är möjliga att implementera i närtid, är resurseffektiva samt skalbara och kan tillämpas på bred front i samhällsbyggandet.

  Projekten som får bidrag ska tydligt bidra till Smart Built Environments effektlogik med fokus på sektorns digitala transformation genom att:

  • Tydligt bidra till hållbarhetsaspekterna minskad klimatpåverkan och ökad jämlikhet i samhällsbyggandet
  • Vara skalbara och möjliga att tillämpa i olika miljöer (till exempel i planerings- och tillståndsprocesser i kommuner, regioner eller i bygg- och anläggningsprojekt)

  Sök för projekt inom programmets temaområden:

  • Innovationer och nya tillämpningar
  • Värdekedjor och affärsmodeller
  • Informationsinfrastruktur
  • Kunskap och kompetens

  Sista dag för ansökan är 4 februari 2021.

  Vem kan söka?

  Företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan. Minst en av de deltagande parterna ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

  Till utlysningen för Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Nu går det att söka pengar från Tillväxtverket om ni är ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni kan då söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Sista ansökningsdag: 30 juni 2021

  Vem kan söka?

  Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet. Ni ska dessutom ha:

  • minst 2 anställda
  • behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
  • uppfylla EUs SMF-definition en ekonomiskt sund ställning
  • tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33
  • ha gjort en förutsättningsstudie

  Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-12-01 16.11