Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

 • Nu kan du söka medel från Jordbruksverket till samarbetsprojekt som ska testa nya affärsmodeller. Projektet ska bidra till att ta fram och testa nya affärsmodeller som på sikt kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk-, trädgård- och rennäringen.

  Jordbruksverket vill genom samarbetsprojekt skapa möjligheter att testa nya affärsmodeller som på sikt skulle kunna öka lönsamheten inom den svenska primärproduktionen. Till exempel att utarbeta ny värdekedja, införande av nya grödor, ökad förädling på gårdsnivå med mera. Samarbetsprojekten kan utgå från ett specifikt företags existerande affärsmodell och testa ny modell utifrån den. Projekten kan även fokusera på att inspirera och skapa förutsättningar för att flertal företag får kunskap och möjlighet att testa nya affärsmodeller.

  Samtliga affärsmodeller ska ha ett nyhetsvärde. Det ska tydligt framgå i projektansökan vad som är nytt. Jordbruksverket kommer enbart att godkänna projekt vars resultat bedöms kunna överföras till fler företag. Projektgruppen ska aktivt arbeta med att sprida resultatet av projektet, så att andra kan få ta del av arbetet med nya affärsmodeller.

  Projektet ska genomföras av en samarbetsgrupp med minst två organisationer, som tillsammans har den kompetens som krävs för projektets genomförande. I projektet ska även minst ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag vara delaktig. I er ansökan ska det tydligt framgå hur samtliga aktörer medverkar i projektet genom olika aktiviteter.

  Sista dag för ansökan är 10 oktober 2022.

  Vem kan söka?

  Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Projekten ska utföras i samarbete mellan minst två aktörer.

  Som privatperson kan du inte söka stödet.

  Till utlysningen för Nya affärsmodeller genom samarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Har du en ny idé om hur man kan utveckla servicen i landsbygder? Så att fler får tillgång till matbutik, mack och kontanter eller till post och paket? Sök då medel till pilotprojekt från Tillväxtverket.

  Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket och därmed förbättra förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare.

  I utlysningen prioriteras projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Pilotprojektet ska genom samarbete syfta till att utveckla en lösning för att öka tillgängligheten till kommersiell service.

  Du kan inte söka för investering i eller drift av en servicelösning.

  Sista dag för ansökan är 31 december 2022.

  Vem kan söka?

  Myndigheter, regioner, kommuner, intresseorganisationer och föreningar kan söka medlen.

  Till utlysningen för Piloter för service i landsbygder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: