Dela

Kontakta oss

Bygdemedel - Allmänna fonden

Ansökningar skall ansökas senast 31 oktober. Beviljade bidrag utbetalas under våren påföljande år.

Finns det inga investeringsprojekt går det att ackumulera dessa till kommande år. Varje område får hålla koll hur mycket som är ackumulerat.

Bygdemedel, även kallat bygdeavgiftsmedel, är en ersättning till bygder som blivit berörda av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av föreningar och kommuner. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som är till nytta för allmänheten.

Kommunerna i Jämtlands län har valt att dela in medlen i en allmän fond samt en näringslivsfond. I allmän fond söks främst medel av ideella föreningar för investeringar och projekt som syftar till allmän nytta för de inom bygden. I näringslivsfonden avsätts medlen främst till ändamål som främjar näringsliv och service, dock får inte ett enskilt företag medel utan det ska vara till nytta för flera.

Sista ansökningsdag för bygdemedel är 31 oktober. Alla ansökningar görs via E-tjänsten hos Länsstyrelsen, även näringslivsfonds ansökan. Ange i ärendets rubrikrad att det gäller ansökan ur näringslivsfond.

Läs mer om Bygdemedel på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Bergs kommun finns nio områden fördelade på byarna nedan:

 • Ljungdalsbygden: Ljungdalen-Kläppen-Skärkdalen
 • Storsjöbyggden: Storsjö kapell-Tåssåsen
 • Ljunganbygden: Börtnan-Skålan-Klövsjö
 • Åsarnabygden: Åsarna-Brånan-Storhallen
 • Rätansbygden: Lillsved-Kvarnsjö-Högarna-Vitvattnet-Handsjöbyn-Rätan
 • Bergsbygden: Svenstavik-Rörön-Dalåsen
 • Mo-Kövra-Myrviken-Myssjö
 • Oviksbygden: Mo-Gräftåvallen-Myrviken-Myssjö
 • Hackåsbygden: Kårgärde-Hackås-Vikbäcken
 • Näktenbygden: Näcksta-Tunvågen-Gillhov-Skucku-Salsån

Beslutsprocess Allmänna fonden

 • Tjänstepersoner i kommunen sammanställer ansökningarna områdesvis.
 • Bygderna prioriterar ansökningarna i sitt område och Kommunstyrelsen beslutar.
 • Därefter skall Länsstyrelsen ta det slutliga beslutet om vilka som får bidrag av bygdemedlen.
 • Föreningarna får sina beviljade medel under mars-april.
 • De som har beviljats bidrag har sedan att i vanlig ordning rekvirera bidraget. Därefter har man sex månader på sig att redovisa hur bidraget har använts.

Föreningar kan även söka ur Näringslivsfonden

Fonden administreras av kommunens Tillväxtavdelning.

 • Nya ansökningstider för Näringslivsfonden.
 • Fonden riktar sig till företagsgrupper och föreningar med projekt som är näringslivskopplade i berörd bygd.

Läs mer om Näringslivsfonden här

Uppdaterad: