Dela

Kontakta oss

Nytt tillfälligt föreningsstöd

Kommunstyrelsen har beslutat att ge tillfälligt stöd till föreningar som drabbats av inkomstbortfall på grund av Corona-pandemin.

Kriterier för tillfälligt föreningsstöd:

  • Evenemanget eller arrangemanget ska ha genomförts tidigare år, 2018 och 2019 alternativt 2017 och 2019 om vartannat år.
  • Föreningen ska redovisa senaste årens kostnader och intäkter kopplade till evenemanget eller arrangemanget som man söker bidrag för (minst två år, maximalt fem år).
  • Tidsperioden för evenamnget/arrangemanget är som max mellan 1 maj-31 augusti 2020. Arrangemang som genomförs återkommande under en säsong, exempelvis fikaservering på hembygdsgård, kan slås ihop.

Bidrag ges upp till 25% av den förlorade nettovinsten (intäkter minus kostnader), dock kan bidraget bli mindre om ansökningarna överstiger kommunens budget för bidraget. Antagna grundnormer för föreningsbidrag gäller.

Sista ansökningsdag är 30 september 2020.

Klicka här för att ladda ner blanketten där du redovisar tidigare års kostnader och intäkter.PDF

Klicka här för att ladda ner försättsbladet för föreningsbidrag.PDF

Uppdaterad: 2020-09-10 14.12