Dela

Kontakta oss

Hyra lokaler

Bergs kommun har ett antal lokaler som finns att hyra för aktiviteter och evenemang.

Förfrågan/bokning görs via vår e-tjänst eller kontakt med kommunen. För övriga idrottsanläggningar som kommunen inte äger kontaktas respektive förening och drifthållare.

Uthyrning till föreningar inom kommunen sker till en kostnad av 25% av kostnaden för uthyrning till föreningar utanför kommunen (villkorat enligt punkt 5 nedan). Upplåtelse får ske endast för i lokaler lämplig verksamhet. Eventuell åverkan eller skadegörelse samt extra städning debiteras särskilt.

Simhallar får ej nyttjas utan närvaro av person som avlagt godkänt livräddningsprov. Du är ansvarig för att återlämna hyrd lokal utan anmärkning vad gäller brister och skadegörelse samt att lokalen är städad. Upptäcker du skador eller brister när du kommer till en lokal skall detta meddelas till kommunen.

Motionslokaler och en del andra att hyra finns i Svenstavik, Hackås, Klövsjö, Myrviken och i Rätan.

  1. Skolan har alltid tillgång till lokalerna skoltid (08.00 - 16.00)
  2. I första hand kommer barn- och ungdomsverksamhet. Därefter övriga.
  3. Föreningar betalar 25% av ordinarie hyra om föreningen är skriven i Bergs kommun.
  4. Enskilda betalar full taxa.
  5. Inskickade årsmöteshandlingar innehållande verksamhetsrapport, budget och resultatrapport, årsmötesprotokoll och styrelsens sammansättning.
  6. Avbokning av lokalen skall ske senast sju (7) dagar innan.
  7. OBS. Lokalbokningar skall ske av föreningens kassör.
  8. Lokaler som hyrs ut är klassrum, matsalar, gymnastiksalar, simhallar, bastu och dusch.
  9. För att hyra simhall krävs att någon i sällskapet har livräddningserfarenhet samt att man måste vara minst 2 st.

Förfrågning/bokning av lokal

Använd vår e-tjänst för att göra en förfrågan/bokning av lokal.

Vi vill ha din förfrågan senast 3 dagar innan aktuellt tillfälle.

Du hittar våra e-tjänster via denna länk.länk till annan webbplats

Observera
Simhallar kan ej bokas helger och helgdagar p g a att inga vattenprover kan genomföras.

Kommunen har inga lokaler för uthyrning avseende fest eller liknande tillställningar, t ex
bröllop, dop, 50 års firande, studentfirande eller dylikt.

Tingshuset och Mediacenter lämpar sig enbart för möten, konferenser, föreläsningar m.m.

Taxor

Uthyrning sker endast till enskilda och föreningar, ej för varaktigt kommersiellt bruk.

Taxor innevarande år (ej Mötesplats Oviken)

Lokal

Taxa

Klassrum - samtliga lokaler

100 kr/tim

Matsal (annan uthyrare av matsalen i Ljungdalen)

340 kr/tim

Dramasal Svenstaviks skola, Ljushallen Hackås skola

200 kr/tim

Gymnastiksal

150 kr/tim

Slöjdsal, hemkunskapslokal

300 kr/tim

Bastu + dusch

150 kr/tim

Simhall

250 kr/tim

För hyra av slöjdsal krävs utbildning på maskiner och övrig utrustning, kännedom om brandskydd och skyddsutrustning samt kännedom om var Första Hjälpen-material finns i lokalen.
Avtal mellan rektor och hyrestagare undertecknas.

Taxor för Mötesplats Oviken och Sporthallen i Svenstavik

Taxor innevarande år


Taxa

Sporthall Hel hall föreningar

600 kr/tim

Sporthall Halv hall föreningar

300 kr/tim

Sporthall Hel hall privat

400 kr/tim

Sporthall Halv hall privat

200 kr/tim


Taxor för simhallarna i Myrviken och Svenstavik

Taxor innevarande år


Taxa

Ungdom 8-17 år

30 kr/gång

Vuxen, 18 år och uppåt

60 kr/gång

Årskort ungdom och pensionär

375 kr

Årskort vuxen

675 kr

Klippkort 10 ggr ungdom och pensionär

175 kr

Klippkort 10 ggr vuxen

400 kr

Föreningar/privatpersoner inom Bergs kommun

250 kr/tim

Föreningar/privatpersoner utanför Bergs kommun

400 kr/tim


Uppdaterad: 2020-03-27 14.20