Dela

Kontakta oss

Bidrag, stöd och stipendier

Många gånger behöver föreningar ekonomisk hjälp för att klara finansieringen av driften, underhållet eller utvecklingen av en föreningslokal eller verksamhet. För föreningar med bas och verksamhet i Bergs kommun finns det ett antal bidrag och stöd att söka för aktiviteter, drift och utveckling/investeringar i föreningsägda anläggningar.

De kommunala bidragen är främst till för aktiviteter, verksamheter och anläggningar. Anslagsramarna för dessa fastställs varje år av kommunfullmäktige och administreras av Tillväxtavdelningen.

Har du idéer om hur du vill utveckla din förening/anläggning eller annan nyskapande aktivitet och behöver externa medel kan du läsa mer på sidan Projektmedel och andra stöd. Bergs kommun har en projektadministratör anställd som kan hjälpa föreningar att söka externa projektmedel.

Bygdemedel kan sökas för t ex ombyggnation av allmänna föreningsägda anläggningar. De är en ersättning till bygder som blivit berörda av utbyggnaden av vattenkraft och pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar allmänheten i bygden .

Uppdaterad: 2019-07-09 16.09