Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Våld och hot

Blir du slagen av din partner? Ser eller hör du din mamma bli slagen eller blir du själv slagen? Blir din självkänsla skadad av kränkande uttalanden? Får du umgås med vem du vill?

Kontrollerar din partner din eller den gemensamma ekonomin? Är du tvungen att ingå ett äktenskap mot din vilja?

Man kan vara utsatt för våld på många olika sätt - psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt och sexuellt våld eller övergrepp. Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor.

Råd, stöd och hjälp till dig som är utsatt

Hos kommunen kan du vända dig till mottagningsfunktionen inom socialtjänsten på telefonnummer 0687-161 00 för råd, stöd och hjälp om du varit utsatt, bevittnat eller utövat våld. Vi kan bland annat erbjuda skyddat boende i akuta situationer och krissamtal för barn som bevittnat våld i form av Trappan-samtal.

Läs mer om Trappan

Om du varit eller blir utsatt för sexuella övergrepp kan du vända dig till mottagningsfunktionen inom socialtjänsten på telefonnummer 0687-161 00. Du kan då erbjudas stöd och avlastande samtal för att få hjälp att bearbeta det du upplevt.

Kvinnojouren

Kvinnojouren finns till för att stötta kvinnor som utsatts för våld och deras barn.

Kvinnojouren kan nås på telefonnummer 063-13 25 00 på vardagar klockan 09.00-12.00 och på tisdagar, torsdagar och söndagar även klockan 18.00-20.00.

Det går också bra att lämna meddelande via Kvinnojourens telefonsvarare om du ringer utanför telefontiderna. Samtal som kommer från kvinnojouren är alltid från "dolt nummer".

Läs mer om Kvinnojouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomar mellan 4 och 17 år

Har någon slagit dig, hotat dig, eller tagit dina saker? Då kan du ha varit utsatt för ett brott och du är inte ensam. Det finns hjälp. Kolla www.jagvillveta.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där står det vad du kan göra om du eller någon av dina kompisar har blivit utsatta för brott.

Centrum mot våld

Centrum mot våld är en länsövergripande verksamhet som erbjuder:

  • Individuella stödsamtal och rådgivning.
  • Trappan-samtal  - stödjande och bearbetande samtal för barn och ungdomar som upplevt våld. Du kan ringa själv eller med hjälp av någon vuxen. 
  • Konsultationssamtal för yrkesutövare

Samtalen är gratis och du kan ringa själv direkt för att boka en tid för besök eller för telefonrådgivning.

Du har möjlighet att vara anonym och vi för inga journaler. Om det framkommer att barn far illa, har vi anmälningsskyldighet enligt social-tjänstlagen.

Utanför kontorstid eller vid omedelbar fara ring 112.

Trappan
063-14 32 00, trappan@ostersund.se

Samtal om våld:
072-548 59 02, 072-548 53 46

Gratis nummer för våldsutsatta
0200-120 145

Läs mer på centrummotvald.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öviga telefonnummer

Gör anmälan direkt på polisstationen eller ring Polisen 114 14.

Ring 1177 Vårdguiden om du behöver vård eller behandling.

Brottsofferjouren Östersund når du på 063- 51 24 00, 073- 801 45 64.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Nationell stödtelefon, öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Organisationen Storasyster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp, för alla som är 13 år och uppåt, oavsett könsidentitet.

Juridikjouren 090-77 97 00, telefontid tisdagar kl. 18-21.

Om hot och våld i nära relationer på andra språk

العربية - arabiska

یدر - dari

english - engelska

suomalainen - finska

فارسی - persiska

polski - polska

русский - ryska

soomaali - somaliska

español - spanska

svenska

åarjelsaemien gïele - sydsamiska

ትግርኛ - tigrinja

Uppdaterad: