Dela

Kontakta oss

Taxor och avgifter

Kommunen tar ut avgift för det stöd och hjälp som du får från kommunen.

svensk hundralapp

Avgiftens storlek beror på dina inkomster, boendekostnad och vilken hjälp du får, med inkomst menas olika former av lön/pension, bostadstillägg, ränteinkomster och utdelning från värdepapper.

Principen är att den som har en låg inkomst betalar en lägre avgift och den som har en större inkomst betalar mera. Ingen ska betala mer än det avgiftstak (så kallad maxtaxa) som kommunen bestämt.
 
Omvårdnadsavgifter i särskilt boende regleras i maxtaxan och fastställs årligen i relation till prisbasbeloppet vilket för 2018 uppgår till 45 500 kr.

Taxor och avgifter för 2018, fastställd av kommunfullmäktige 2017-11-30 § 96. 

Hemvårdstaxa

Typ av taxa

Belopp

Nivå 1 0-10 tim/mån   

360 kr/mån

Nivå 2 10-24 tim/mån

1 081 kr/mån

Nivå 3  24 tim och mer  

1 820 kr/mån

Korttidsvård. Maximal kostnad per månad motsvarande maxtaxa nivå 3 och kostabonnemang 1  

170 kr/dygn

Kostabonnemang 1 SÄBO alla måltider inklusive mellanmål

3 091 kr/mån

Kostabonnemang 2 SÄBO lunch, middag inklusive mellanmål

2 473 kr/mån

Matdistributionsavgift hel

360 kr/mån

Matdistributionsavgift halv

180 kr/mån

Trygghetslarm 

200 kr/mån

30 dagar måltid, lunch eller middag, ordinärt boende

1 212 kr

15 dagar måltid, lunch eller middag, ordinärt boende 

606 kr

30 dagar måltid, lunch och middag, ordinärt boende 

2 424 kr

15 dagar måltid, lunch och middag, ordinärt boende 

1 212 kr

Frukost  

30 kr

Middag

50 kr

Lunch

50 kr

Kaffe med bröd    

25 kr

Enstaka måltider

45 kr

 

Taxa för medboende enligt parbogarantin

Gäller för medboende som ej beviljats hjälp enl. 4 kap 1 SoL.
Avgiften motsvarar omvårdnadsavgift nivå 1 men omfattas inte av maxtaxan.
Avgiften innefattar hjälp med tvätt, städ och larm.

Taxa enligt parbogaranti

Typ av taxa

Belopp

Taxa för medboende

360 kr/mån

 

Uppdaterad: 2018-01-15 15.56