Dela

Kontakta oss

Taxor inom vård och omsorg

Kommunen tar ut avgift för det stöd och hjälp som du får från kommunen.

svensk hundralapp

Avgiftens storlek beror på dina inkomster, boendekostnad och vilken hjälp du får, med inkomst menas olika former av lön/pension, bostadstillägg, ränteinkomster och utdelning från värdepapper.

Principen är att den som har en låg inkomst betalar en lägre avgift och den som har en större inkomst betalar mera. Ingen ska betala mer än det avgiftstak (så kallad maxtaxa) som kommunen bestämt.
 
Omvårdnadsavgifter i särskilt boende regleras i maxtaxan och fastställs årligen i relation till prisbasbeloppet vilket för 2019 uppgår till 46 500 kr.

Taxor och avgifter för 2019, fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-30 § 126. 

Hemvårdstaxa

Typ av taxa

Belopp

Nivå 1 0-10 tim/mån   

368 kr/mån

Nivå 2 10-24 tim/mån

1104 kr/mån

Nivå 3  24 tim och mer  

1 860 kr/mån

Korttidsvård. Maximal kostnad per månad motsvarande maxtaxa nivå 3 och kostabonnemang 1  

170 kr/dygn

Kostabonnemang 1 SÄBO alla måltider inklusive mellanmål

3 168 kr/mån

Kostabonnemang 2 SÄBO lunch, middag inklusive mellanmål

2 535 kr/mån

Matdistributionsavgift hel

368 kr/mån

Matdistributionsavgift halv

184 kr/mån

Trygghetslarm 

205 kr/mån

30 dagar måltid, lunch eller middag, ordinärt boende

1 212 kr

15 dagar måltid, lunch eller middag, ordinärt boende 

606 kr

30 dagar måltid, lunch och middag, ordinärt boende 

2 424 kr

15 dagar måltid, lunch och middag, ordinärt boende 

1 212 kr

Frukost  

30 kr

Middag

50 kr

Lunch

50 kr

Kaffe med bröd    

25 kr

Enstaka måltider

45 kr

 

Taxa för medboende enligt parbogarantin

Gäller för medboende som ej beviljats hjälp enl. 4 kap 1 SoL.
Avgiften motsvarar omvårdnadsavgift nivå 1 men omfattas inte av maxtaxan.
Avgiften innefattar hjälp med tvätt, städ och larm.

Taxa enligt parbogaranti

Typ av taxa

Belopp

Taxa för medboende

368 kr/mån

 

Uppdaterad: 2019-11-08 14.56