Dela

Kontakta oss

Hälsofrämjande aktiviteter för personer 65 år och äldre

Syftet med fonden är att uppmuntra till fysisk aktivitet och reducera antalet fallolyckor. Aktiviteterna skall vända sig till dem som är 65 år och äldre.

Föreningar, intresseorganisationer och enskilda som har för avsikt att anordna en aktivitet som främjar fortsatt god hälsa för åldersgruppen, kan ansöka ur fonden.

Blankett ”Ansökan om hälsofrämjande aktiviteter för oss över 65 år” kan beställas av nämndsekreteraren eller finns att hämta på sidan blanketter under rubriken Omsorg och vård, se länk nedan.

För frågor eller ytterligare information kontakta nämndsekreterare Marit Råbock på tel. 0687-162 32 eller via e- post: marit.rabock@berg.se

Ansökan skall skickas till Bergs kommun, Vård- och socialnämnden, Box 73, 845 21 Svenstavik, och ska vara inkommen 2019-04-30.

Uppdaterad: 2019-03-21 10.10