Dela

Kontakta oss

Psykisk ohälsa och missbruk

Råd och stöd ges kostnadsfritt till dig som har eller funderar över - Psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk problematik, riskbruk, missbruk och beroende

Vuxenteamet på Familjens hus

Vuxentemet vänder sig till vuxna (från 18år) med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, riskbruk, missbruk/beroende och samsjuklighet.

Ett gott bemötande är viktigt för att individerna ska känna trygghet och stöd i vardagen, så att de kan leva ett självständigt liv. Gott stöd, social behandling och service finns tillgängligt.

Vi arbetar dagtid på vardagar samt vissa kvällar och helger.

Vuxenteamet arbetar kommunövergripande, enligt individuella och tidsbegränsade beslut, men också utan formella beslut vid: Öppen träffpunkt, Öppen insats, Uppsökande och förebyggande arbete. Informerande/motiverande arbete.

I teamet finns skötare/behandlare,socionom, behandlingsassistent, boendestödjare/behandlare och enhetschef/psykiatrisjuksköterska.

Öppen verksamhet

Alla helgfria onsdagar mellan kl. 12.00-16.00 samt lördagar ojämn vecka mellan kl. 13.00-15.00. Övriga besök enligt överenskommelse.

Öppen insats

Du kan komma utan att bli registrerad och även anonymt.

Rådgivningstelefon

0687-161 59 alla helgfria onsdagar kl.12.00-16.00.

Personalen har stor kompetens och professionellt bemötande. Vuxenteamet tar vara på och lär oss av brukares och anhörigas erfarenheter och önskemål och har tystnadsplikt. Teamet använder evidensbaserade metoder och hjälpredskap.

Boendestöd

En praktisk och social stödinsats som syftar till att stärka din kompetens och egen förmåga att hantera situationer i och utanför boendet.Boendestöd ger stöd och motivation i dina vardagsfunktioner och till att motverka social isolering.

Missbruksvård

Ger dig, socialt stöd/samtal och behandling. Teamet kan stötta dig vid ev. läkemedelsanvändning. Teamet gör screening och ger manualbaserad behandling, enskilt eller i grupp och hjälper till med livsstilsförändringar och personlig utveckling.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin arbetar med samtalsstöd och psykosocial behandling för att hantera symtom, sjukdom och livsstilsfaktorer. Teamet hjälper dig till återhämtning från psykisk ohälsa och förmedlar hopp och inspiration till personlig utveckling.

Vill du besöka oss finns vi på

Mellanvägen 3 i Svenstavik

E-post: oppenvarden@berg.se

Vill du skriva? Du hittar adressen längst ned på denna sida.

Uppdaterad: 2018-03-09 11.57