Dela

Kontakta oss

Psykisk ohälsa hos barn

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till att uppleva psykiska besvär som mer eller mindre stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar ens dagliga liv. Det kan gälla både på fritiden, i skolan, med familjen och med kompisar. 

Allt fler upplever sig ha besvär med ängslan, oro, ångest och sömnbesvär. Dessa besvär har ökat i alla åldersgrupper under senare år. Ökningen av besvär har främst skett hos unga vuxna.

Som barn kan du känna oro, ha ont i magen eller ont i huvudet och just de symtomen kan bero på psykisk ohälsa. Kanske finns det något i ditt liv som gör dig ledsen, arg eller stressad. Det kan hända saker i hemmet, på fritiden eller i skolan som gör att livet känns svårt ibland. Om det är så, så är det viktigt att du tar hjälp av en vuxen så att du kan få det stöd och den hjälp du behöver.

Här får du tips om var du kan vända dig för att få svar på dina frågor och för att få hjälp.

Det du kan göra är att kontakta kommunens individ- och familjeomsorg (socialtjänsten) och beskriva dina problem. Då kan du själv eller dina föräldrar ansöka om stöd och hjälp utifrån de behov som just du har.

Du kan också vända dig till skolans elevhälsa och den skolkurator som finns på just din skola. Ta då kontakt med din lärare, skolsköterska, kurator eller rektor och berätta som det är.

Du kan också kontakta kommunens öppenvårdsteam, Bergssprängarna och beskriva dina problem. Du kan då få hjälp med bedömning av dina problem. Du når dem genom att ringa till kommunens vxl. 0687-161 00 eller direkt till dem.

Har du behov av akut hjälp?

Om ingen av ovanstående vuxna kan hjälpa dig direkt så kan du få hjälp att komma till en vuxen som kan hjälpa just dig. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) verkar för att identifiera, förebygga, lindra och bota psykiska besvär hos barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år. Har du ett allvarligt tillstånd och problem som kräver specialistinsats kan du också vända dig till BUP.

BUP har akuttelefon och kan nås dygnet runt. Ring vxl. 063-15 30 00 och begär Barn- och ungdomspsykiatrins akutverksamhet.

Du kan också gå in på region Jämtland/Härjedalens sida 1177- råd om vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att läsa mer om psykisk ohälsa.

Du har rätt att få hjälp med din psykiska ohälsa!

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt. Klicka på länkarna för mer info.

Uppdaterad: 2017-09-08 10.11