Dela

Kontakta oss

Vill du bli god man? Vi behöver dig!

Närbild gula blommar på fält och en hand som håller i en blomma

Berg och Bräcke kommuns överförmyndarkontor är just nu i stort behov av gode män och förvaltare.

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska. Det är dock värt att understryka att ställföreträdaren är en intressebevakare och inte en utförare av sociala insatser. Hjälpen består till stor del av myndighetskontakter och att sköta ekonomin åt huvudmannen.

Som god man/förvaltare har inte någon anställning utan är uppdragstagare med din huvudman som uppdragsgivare. Som god man/förvaltare har du rätt till skäligt arvode för uppdraget. Gode mannen/förvaltaren har skyldighet att kvarstå tills ny god man/förvaltare är förordnad.

Vill du veta mer eller anmäla intresse?

Kontakta oss gärna:

  • Expedition (kl. 10.00-12.00) - telefon: 0693-161 08
  • Lisa Hakfelt - telefon: 0693-162 02
  • Ingela Blomqvist - telefon: 0693-161 17
  • E-post: ofn@bracke.se

Uppdaterad: 2019-05-15 13.45