Dela

Kontakta oss

Vill du berika ett barns liv?

Vi söker just nu familjer som vill stötta andra familjer genom att bli kontaktfamilj för ett barn eller en ungdom någon eller ett par gånger i månaden. Vill du vara medmänniska till en familj som behöver stöd så ska du anmäla intresse för att bli kontaktfamilj!

I Bergs kommun finns just nu ett stort behov av kontaktfamiljer till barn och familjer som behöver stöd och avlastning av olika skäl.

Att vara kontaktfamilj är ofta väldigt givande och skänker glädje även till den som tar emot ett barn som behöver stöd. Som kontaktfamilj fungerar du som ett kompletterande stöd, med det primära syftet att ge barnet eller ungdomen en stabil och trygg miljö. Barnet tar del av din vardag och dina intressen, och din uppgift är främst att lyssna och finnas till, och att möta barnet och hens livssituation med respekt.

Det vanliga är att barnet är hos dig en eller ett par helger i månaden.

Så anmäler du intresse för att bli kontaktfamilj

Det finns inte krav på några särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj, men du bör ha en stabil livssituation samt ha tid, tålamod och intresse att ta emot ett barn.

Du får ersättning för dina omkostnader och ett arvode för det arbete du gör.

Läs mer och anmäl intresse för att bli kontaktfamilj

Uppdaterad: 2018-09-24 11.10