Dela

Kontakta oss

Trygghetskamera ger möjlighet till ostörd sömn

En äldre person ligger på sidan och sover med ansiktet vänt mot kameran i ett mörkt rum

För personer med hemtjänst kan besök nattetid ofta störa sömnen. Nu erbjuder Bergs kommun möjlighet att välja tillsyn via trygghetskamera istället för personliga besök - och trots att denna tillsynsform ännu inte formellt är igång så finns redan intresserade.

Personal som kommer in i bostaden mitt i natten, tänder lampor eller liknande kan både störa nattsömnen och skapa oro hos den som ligger och sover. Tillsyn via trygghetskamera är tänkt att ersätta något eller några hemtjänstbesök för den som vill, men det är inget måste.

– Det är ett alternativ eller komplement för de som vill – de som exempelvis lätt vaknar när hemtjänsten kommer för att titta till dem och därmed får sin viktiga nattro avbruten, säger Ulf Norring, verksamhetsutvecklare på Bergs kommun.

Tryggare och mer självständigt

Målet med att erbjuda denna form av tillsyn som ett valfritt komplement är att den enskilde ska kunna känna en ökad trygghet och självständighet. Kamera-”besöken” sker inom fastställda tidsintervaller beroende på antal beviljade besök och individens önskemål.

– Tillsyn via trygghetskamera är också kostnadsfritt för individen, till skillnad från ett personligt besök då en avgift tas ut, säger Ulf Norring.

För den som valt tillsyn med trygghetskamera så installerar kommunen en webbkamera i sovrummet eller på annan plats i bostaden. Kameran är mörkerseende och bilden rörlig, men den lyssnar inte av ljud och bildsekvenserna lagras inte.

– Trygghetskameran slås bara på vid de tidpunkter som vi och den enskilde tillsammans kommit överens om, och personalen kontrollerar då via kameran att allt är väl. Övrig tid är kameran avstängd, säger Ulf Norring.

Start inom kort

Redan nu finns det personer som anmält intresse för tillsyn via trygghetskamera, trots att arbetssättet ännu inte formellt är i gång.

– Nu ska vi bara utbilda vår personal i hantering och rutiner, sedan är det klart att köra. Under december månad räknar vi med att vara igång med vår första tillsyn med trygghetskamera, säger Ulf Norring.

Möjlighet att välja trygghetskamera är en del i flera satsningar på välfärdsteknologi inom Bergs kommun, där mobila trygghetslarm med GPS-funktion samt nyckelfri hemtjänst är andra delar.

Uppdaterad: 2018-11-08 08.18