Dela

Kontakta oss

Hemsjukvård för västra kommundelen sköts från Myrviken

En sköterska i vita kläder sitter bredvid en äldre person som sitter i en rullstol. Personernas huvuden syns inte.

Från och med den 1 januari 2019 kommer hemsjukvården för Börtnan, Storsjö kapell och Ljungdalen skötas av kommunal distriktssköterska stationerad i Myrviken.

Bergs kommun och Region Jämtland Härjedalen har sedan ett antal år tillbaka haft ett ekonomiskt avtal där man delat på kostnaderna för en sjuksköterska stationerad i Storsjö. Bergs kommun har stått för den del som ska motsvara hemsjukvård, vilket i avtalet har omfattat 60 % av kostnaderna. Övriga 40 % av kostnaderna har Region Jämtland Härjedalen stått för.

Minskat patientunderlag bakgrund till beslutet

– De senaste åren har behovet av hemsjukvård i området successivt minskat, och idag finns inte längre ett patientunderlag i den omfattningen att det motiverar en så stor del av kostnaden som 60 %. Därför har vi beslutat att organisera om så att hemsjukvården för Börtnan, Storsjö kapell och Ljungdalen sköts via vår distriktssköterska i Myrviken, säger Carina Rodhe, avdelningschef för Verkställighet Vård och omsorg.

Distriktssköterskemottagningen i Storsjö kommer därmed att helt skötas i Region Jämtland Härjedalens regi från och med årsskiftet, vilket också är det normala när det gäller primärvård. Carina Rodhe betonar dock att det inte ska bli någon skillnad i hemsjukvård för brukarna.

Ingen skillnad i vilken hemsjukvård kommunen erbjuder

Hemsjukvården är en uppsökande kommunal verksamhet som gör hembesök, och den praktiska skillnaden blir att den distriktssköterska som planerar hemsjukvård och gör en del av hembesöken utgår från Myrviken istället för från Storsjö.

– Det ska inte märkas någon skillnad på vare sig kvaliteten eller tillgängligheten på hemsjukvård. Skillnaden blir enbart att distriktssköterskan utgår från Myrviken istället, men vi kommer självklart även fortsättningsvis att erbjuda hemsjukvård till de som behöver det. Är det så att patientunderlaget förändras och åter växer så tar vi självklart förnyad ställning till hur vi ska organisera arbetet då, säger Carina Rodhe.

Kommunen tillbakavisar därmed de uppgifter som förekommit i media om att hemsjukvården kommer att försämras till följd av beslutet.

– Vi delar inte alls den bedömningen att det blir så, utan vi kommer som sagt fortfarande att erbjuda hemsjukvård utifrån behov och med samma kvalitet och tillgänglighet som tidigare, säger Carina Rodhe.

Informationsmöte den 19 december

Onsdag den 19 december klockan 15.00 ordnar Bergs kommun tillsammans med Region Jämtland Härjedalen också ett informationsmöte på Storsjö bygdegård i Storsjö för att berätta mer och svara på eventuella frågor från boende i området.

 

Fakta: Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i hemmet. Kommunens ansvar för hemsjukvård regleras i lagstiftning och i avtal med Region Jämtland Härjedalen. Huvudregeln är att den som har behov av hälso- och sjukvård i första hand ska ta kontakt med primärvården, det vill säga med sin hälsocentral.

De fall där kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård gäller personer som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser men ej möjlighet att på egen hand komma till hälsocentralen
  • vistas i dagverksamhet.

Insatser inom hemsjukvård kan vara till exempel hjälp med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad. Även förskrivning av inkontinenshjälpmedel ingår i hemsjukvårdens insatser.

Hemsjukvården kan bestå av både kortare och mera långvariga vårdrelationer och utförs av kommunal sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast efter patientens behov.

Det yttersta ansvaret för kommunens sjukvård har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS).

Uppdaterad: 2018-12-17 15.54