Dela

Kontakta oss

Hälsofrämjande aktiviteter för oss över 65 år

Ansökan ur fonden Hälsofrämjande aktiviteter

Syftet med fonden är att uppmuntra till fysisk aktivitet och reducera antalet fallolyckor. Aktiviteterna skall vända sig till de som är 65 år och äldre. Föreningar, intresseorganisationer och enskild kan ansöka från fonden som har för avsikt att anordna en aktivitet som främjar fortsatt god hälsa för åldersgruppen.

Blankett ”Hälsofrämjande åtgärder för oss över 65 år” finns att hämta i blankettarkivet under rubriken Omsorg och vård.

För ytterligare information kontakta nämndsekreterare Marit Råbock på tel. 0687-162 32 eller via e- post: marit.rabock@berg.se.

Ansökan skall skickas till Bergs kommun, Vård- och socialnämnden, Box 73, 845 21 Svenstavik, senast 2019-04-30.

Uppdaterad: 2019-03-21 10.08