Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Hjälp med missbruk

Vid brådskande ärenden, efter kontorstid hänvisas till SOS-alarm tfn 112, begär socialjouren i Bergs kommun.

Individ- och familjeomsorgens uppgifter inom missbruksvården regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). När någon till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller befaras skada sig själv eller närstående kan vi ge råd, stöd och motivationssamtal.
Den enskilde har också möjlighet att genom individ- och familjeomsorgen få vård i öppenvård eller på ett behandlingshem.

Vill du komma i kontakt med någon av våra socialsekreterare eller veta mer om våra möjligheter att hjälpa den som hamnat i en missbrukssituation? Tveka då inte att höra av dig! 

Uppdaterad: