Dela

Kontakta oss

Kvalitetsarbete inom vård och omsorg

Utgångspunkten för kvalitetsarbetet för Stöd, utveckling och hälsa är gällande lagstiftning, författningar och politiska mål.

färgade kugghjul

Ett ständigt arbete pågår med att förbättra kvaliteten i verksamheten, bl.a. genom jämförelser av resultat i nationella och regionala kvalitetsregister, exempelvis kommunens kvalitet i korthet, öppna jämförelser och genom jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat i självgranskningsdokument och brukarundersökningar.

Anmälningar, klagomål och synpunkter följs alltid upp, genom tjänstegarantier.

Kvalitets- och jämförelserapporter 

Öppna jämförelser länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(Socialstyrelsen)

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(Sveriges kommuner och landsting, SKL)

Kvalitet och uppföljning (övergripande information om kommunens arbete med kvalitetsledning)

Uppdaterad: 2019-09-26 15.15