Dela

Kontakta oss

Familjehem

Det råder akut brist på familjehem i hela Jämtland. Och det är framförallt de allra minsta som behöver en trygg familj.

Barnen pratar olika språk och har olika erfarenheter med sig, det behövs vuxna som kan finnas till hands för att skapa en framtid för barnen.
Barnen behöver ett hem. Vill du hjälpa till?

Barnens behov

Framförallt de yngre barnen har behov av en stabil hemmiljö, de behöver ett hem där de kan känna sig trygga. Barnen behöver vuxna förebilder och en meningsfull vardag med skolgång och plats för fritidsintressen. De behöver få ett sammanhang i sin tillvaro, inflytande över sin egen situation och någon som företräder dem i föräldrarnas frånvaro.

Plats i hemmet, plats i hjärtat

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem för en kortare eller längre tid. Familjehemmet ska vara en trygg, utvecklande och stabil livsmiljö för barnet. Den känslomässiga kontakt ni som familjehem ger ett barn är mycket betydelsefull. Att ta emot ett ensamkommande barn kan ge din familj nya erfarenheter och möten som berikar ert liv.

Samarbete kring barnet

Att vara ett familjehem handlar om att vara del i ett team och samarbeta med till exempel god man, personal inom socialtjänsten och i bland med barnets familj i hemlandet eller i Sverige om barnet återförenas med sin familj.

Hur blir man familjehem?

Om du har en stabil livssituation, tid samt känslomässigt och praktiskt utrymme har du möjlighet att bli familjehem. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående och bo på landet eller i en tätort, i hus eller i lägenhet.
Innan ett barn placeras i ett familjehem görs en utredning av familjehemmet.
I utredningen ingår bland annat en kontroll av social- och kriminalregister.
Socialnämnden fattar beslut om en familjehemsplacering utifrån socialtjänstlagen.

Ekonomisk ersättning

En ersättning utbetalas till familjehemmet utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting. Ersättningen är uppdelad på ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättningen för uppdraget familjehemmet utför och är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen, som är avdragsgill, ska täcka alla förutsägbara merkostnader för det placerade barnet.

Uppdaterad: 2019-09-26 15.12