Dela

Kontakta oss

Uppdrag

Här presenterar vi olika uppdrag som enskilda medborgare kan ta på sig.

Bli fadder

Som nyanländ flykting eller invandrare är det inte alltid lätt att komma i kontakt med svenska familjer. Den nyanlände får börja om från början med nytt språk, ny kultur och nya människor.

Det finns både behov och önskemål att få kontakt med svenska familjer för att lättare komma in i samhället, lära sig språket och kanske även få tips om utbildning och jobb.

Läs mer om att vara fadder.

Familjehem till ensamkommande barn

Kommunen har ett stort behov av familjehemsplatser för ensamkommande barn.
Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem för en kortare eller längre tid. Familjehemmet ska vara en trygg, utvecklande och stabil livsmiljö för barnet. Den känslomässiga kontakt ni som familjehem ger ett barn är mycket betydelsefull. Att ta emot ett ensamkommande barn kan ge din familj nya erfarenheter och möten som berikar ert liv.

Läs mer om att vara familjehem.

God man för ensamkommande barn

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

Läs mer om att vara god man.

Kontaktfamilj för ensamkommande barn

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem och sin vardag en eller ett par gånger i månaden. När barnet kommer på besök gör man vardagliga saker, spännande utflykter är inte det viktigaste. Huvudsaken är att man tar sig tid med barnet. Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men det ger också mycket glädje.

Läs mer om att vara kontaktfamilj.

Kontaktperson för ensamkommande barn

En kontaktperson är en vuxen person som ägnar några timmar per vecka av sin fritid till att umgås med en ung eller vuxen person som har behov av att vidga sitt sociala nätverk. Det kan röra sig om att vara ett stöd i skolarbetet, att hitta en bra fritidssysselsättning eller något annat som den unge/vuxna personen behöver stöd i.

Läs mer om att vara kontaktperson.

Särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV)

När ensamkommande barn/unga beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses om föräldrarna är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man. Du har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter som boende, skolgång och ekonomi. Du blir vårdnadshavare vilket är en juridisk starkare ställning än att vara i stället för en vårdnadshavare vilket du är som god man.

Det är socialtjänsten som är uppdragsgivare till SFV.

Läs mer om att vara SFV.

Uppdaterad: 2016-05-27 13.35