Dela

Kontakta oss

Medel att söka till integration

Här presenterar vi löpande möjligheter att söka medel till integrationsarbete.

Arvsfonden

Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns för att underlätta etableringen av nyanlända barn och unga. De har som målsättning att finansiera minst 150 nya projekt under de kommande tre åren.
Projekten ska riktas till nyskapande och utvecklande verksamhet som bidrar att de nyanlända snabbare får ett tryggt liv i Sverige. Redan idag har vi många projekt som arbetar med dessa frågor, men vi vill att fler föreningar och ideella organisationer ska starta projekt.

Arvsfonden söker därför föreningar som ser och vågar ta nyskapande initiativ och som vill utveckla metoder och verktyg i syfte att stärka barn och ungas delaktighet i samhället. Vi vill att idéerna ska leda till projekt som kan skapa möten mellan etablerade barn och unga i Sverige och nyanlända.
Ansökan kan röra vilket ämne som helst inom området.

Läs mer på Arvsfondens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till föreningars integrationsinsatser

För att underlätta för föreningar och organisationer att genomföra insatser för att integrera nyanlända och etablerade kommunbor finns ekonomiskt stöd att söka. Stödet är ett riktat bidrag till föreningar/organisationer som genomför en insats med tydligt integrationssyfte. Ersättningen söks i efterhand och kostnaden ska kunna verifieras med kvitto. Exempel på kostnader är fika, material och transporter.

Läs mer om stödet.

Integrationssatsningar i idrottsföreningar

Huvudsyftet är att på kort eller lång sikt få fler nyanlända och asylsökande till våra idrottsföreningar! Vi satsar på att introducera och etablera för att på så sätt nå integration!
Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund kan stötta med och koordinera resurser i form av pengar, kunskap och kontakter!
Tänk på att hitta satsningar på flickor/kvinnor och vuxna i allmänhet eftersom man ser att de är svåra att engagera. Lockar man vuxna så får man också många barn och ungdomar på köpet! En motprestation från er är att ni till föreningen under året aktivt försöker rekrytera minst en ledare, funktionär, ledamot etc. ur målgruppen

Läs mer om stödet på Jämtland-Härjedalens Idrottsförbunds hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2016-04-21 13.41