• Information om coronaviruset

    Flera av våra verksamheter påverkas på olika sätt med anledning av coronaviruset. På vår samlingssida hittar du mer information.

Dela

Kontakta oss

Invandring och integration

Invandring (eller immigration) är en form av mänsklig migration och avser inflyttning och stadigvarande bosättning av utrikes född person i ett land. Integration är den process där invandrare får medborgarskap och etablerar sig i det nya samhället.

teckande människor och kugghjul

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen ansvarar för mottagande av flyktingar i Sverige. Detta sker i samverkan med andra statliga myndigheter och kommuner.

Kommunens integrationsverksamhet finansieras med statliga bidrag, som täcker de kostnader som uppstår i samband med integreringen.

Invandring

Invandring kan ske av skäl såsom att personen har rätt till politisk asyl (vilket i Sverige kan föranledas av flyktingskap, skyddsbehov eller synnerligen ömmande omständigheter), arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, återvändande emigranter samt adoption.

Integration

Integration är den process där invandrare får medborgarskap och etablerar sig i det nya samhället, och underlättas av integrationspolitik. Integration står i motsats till socialt utanförskap, diskriminering och segregation, det vill säga åtskiljande av befolkningsgrupper i parallellsamhällen.

Uppdaterad: 2019-09-26 14.28