Dela

Kontakta oss

Bostadsanpassning

Du som är funktionshindrad kan behöva anpassa din bostad för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. När det gäller bostaden kan den behöva anpassas så att den blir ändamålsenlig för dig trots ditt funktionshinder.

stiliserad rullstol uppför en ramp

Ett hjälpmedel kan underlätta det dagliga livet på olika sätt och innebära att man kan leva ett mer självständigt liv.

Kommunen kan på olika sätt hjälpa dig. På följande sidor finns information om bostadsanpassning och hjälpmedel.

Uppdaterad: 2018-08-22 13.10