Dela

Kontakta oss

Sorgearbete

Sorg är en stark känsla som kan göra att vi mognar, men den kan också förändra livet så att det blir mer tomt och beskuret.

Precis som alla andra känslor som kärlek och glädje, hat och vrede, finns sorgen med oss hela livet. Glädjen och sorgen är varandras motpoler men också varandras förutsättningar precis som livet och döden är det.

Sorgen ändrar sig från dag till dag. Den kan liknas vid en vandring längs en slingrande stig i ett landskap där man går genom mörka skogar men också kommer fram till ljusa gläntor och nya utsiktspunkter. Denna vandring, denna process, brukar kallas för sorgearbete.

Om du önskar stöd och hjälp i din sorg kan du vända dig till anhörigkonsulenten i Bergs kommun.

Uppdaterad: 2018-09-05 13.29