Dela

Kontakta oss

Dödsboanmälan

När ett dödsfall inträffar ansvarar anhöriga för att bouppteckning eller dödsboanmälan upprättas. Denna skall sedan skickas till Skatteverket i Härnösand.

Huvudregeln är att en bouppteckning skall göras efter den avlidne. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Är den avlidnes skulder större än tillgångarna, har dödsbodelägarna inget personligt ansvar för skulderna. Det som framkommer vid bouppteckningen är avgörande för arv och skatt. Ibland saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnaderna i samband med dödsfallet. Då kan en så kallad dödsboanmälan göras i stället för en bouppteckning. För att kunna göra en dödsboanmälan får den avlidne inte ha ägt tomt, mark eller fastighet samt annat av större värde.

En dödsboanmälan kan endast göras via Socialtjänsten och bör ske inom två månader efter dödsfallet. Dödsbodelägare eller bouppgivare (utsedd att företräda dödsboet) kan vända sig till kommunens Socialtjänst för information och hjälp med utredning för dödsboanmälan.

Du/ni kan själv som bouppgivare fylla i och skriva ut blanketterna gällande underlag för dödsboanmälan (du hittar blanketterna längst ned på sidan) och sedan skicka eller lämna dessa till Bergs kommun och adressen som du hittar längst ned på denna sida.

Viktigt är att de medel (pengar) som finns i dödsboet inte används till något annat än kostnader i samband med begravningen. Avsluta genast autogiro och betala inga räkningar eller andra skulder.

Uppdaterad: 2018-03-21 16.10