Dela

Kontakta oss

Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Om ni anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en begravningsbyrå eller juridisk byrå, får ni hjälp av dem och behöver inte beställa Skatteverkets broschyr eller blanketter.

En bouppteckningen ska normalt göras inom tre månader efter dödsfallet. Ni kan dock söka anstånd hos det aktuella skattekontoret inom samma tidsperiod.

Vad ska bouppteckningen innehålla? Läs mer i Skatteverkets broschyr om bouppteckningar (SKV 461).

När och hur ska bouppteckningen skickas till Skatteverket? Gör bouppteckningen på blanketten Bouppteckning (SKV 4600) och skicka den till Skatteverket inom en månad efter att den gjordes. Du laddar ned blanketten Bouppteckning på Skatteverkets hemsida eller beställ den via Servicetelefonen, 020-567 000. 

Av Skatteverket får du ett informationsbrev samt en förteckning över vilka kontor som handlägger bouppteckningar. Informationsbrevet är förtryckt med ett ärendenummer samt personuppgifter om den avlidna.

Om den avlidna var 16 år eller äldre skickar vi brevet tidigast tre veckor efter dödsfallet. Om den avlidna var under 16 år skickar vi brevet tidigast fyra månader efter dödsfallet, eller i vissa fall tidigare.

En dödsboanmälan ersätter ibland en bouppteckning Det är inte ovanligt att avlidna saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Då kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidnes hemkommun. Socialkontoret prövar om det går att göra en dödsboanmälan.

Uppdaterad: 2014-10-29 15.08