Dela

Kontakta oss

Anhörigstöd

Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närståede behöver, för andra handlar det om att de behöver få information eller utbildning av kommunen.

Vem är anhörig? Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är: Anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Anhöriga till personer med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom. Anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. Föräldrar till barn eller vuxna med något av ovanstående. Vuxna barn till person med något av ovanstående. Barn under 18 år kan ge omfattande hjälp och stöd till föräldrar eller syskon och kan behöva stöd från socialtjänsten, men omfattas då inte av bestämmelsen om stöd till anhöriga.

I Bergs kommun finns en anhörigkonsulent. Du kan nå denna genom att ringa vxl; 0687-161 00.

Uppdaterad: 2018-09-05 13.27