Dela

Kontakta oss

Boende för äldre

Äldreboende är ett boende för dig med stora omvårdnadsbehov dygnet runt. Du bor i egen bostad och har tillgång till gemensamma utrymmen. Personal finns på plats dygnet runt. Ansökan om äldreboende gör du hos biståndshandläggare.

Karta över äldreboenden

Klicka på kartan för att förstora den.

Boendemiljön ska präglas av ett salutogent och rehabliterande synsätt, vilket innebär att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet ska vara det centrala i den enskildes vardag. Den enskilde ska känna trygghet och ha en meningsfull tillvaro när han/hon vistas på det särskilda boendet. Insatsen ska värna om den enskildes självbestämmande, integritet och trygghet. Vikten läggs särskilt på gott bemötande och ett respektfullt förhållningssätt. Värdegrunden utgår från människors lika värde och genomsyras av helhetssyn, respekt och engagemang.

Äldreboenden

Dalsätra, Myrviken
Tallgläntan, Hackås
Treklövern, Åsarna
Östgärde, Rätan

Annan utförare
Myltblomman, Svenstavik

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan beviljas för dig som vårdas av anhöriga eller har behov av tillsyn och omsorg under en begränsad tid. Ansökan om korttidsvistelse gör du hos biståndshandläggare.
Bergsgården, Svenstavik

Demensboende

Demensboende kan ej erbjudas.

Uppdaterad: 2018-02-28 15.25