Dela

Kontakta oss

Boende för personer med funktionsnedsättning

Boende med särskild service för vuxna. Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns — omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Besöksförbud på våra gruppbostäder och korttidshem inom LSS

Förbudet mot besök omfattar i Bergs kommun även Byvägens gruppbostad, som är ett äldreboende för personer med insatser enligt LSS.

På övriga boenden för personer med funktionsnedsättning avråder kommunen sedan den 6 mars från att besöka även dessa verksamheter.

Även här gäller att du som har särskilda skäl att besöka en anhörig ska ta kontakt med ansvarig enhetschef.

Kontaktuppgifter till LSS-verksamheter inom Bergs kommunlänk till annan webbplats

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal bostäder som är grupperade kring gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. I kommunen finns fyra gruppbostäder. Ett äldreboende LSS samt tre gruppbostäder är belägna i kommunens centralort, Svenstavik.
Alla boende har sin egen kontaktman bland personalen som hjälper dem bl.a. med ekonomi och inköp.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till  kommunens biståndshandläggare.

Uppdaterad: 2020-05-18 11.47