Dela

Kontakta oss

Boende för äldre

Äldreboende är ett boende för dig med stora omvårdnadsbehov dygnet runt. Du bor i egen bostad och har tillgång till gemensamma utrymmen. Personal finns på plats dygnet runt. Ansökan om äldreboende gör du hos biståndshandläggare.

Besöksförbud på våra äldreboenden

På kommunens äldreboenden gäller sedan den 1 april att det på grund av risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 är förbjudet med alla typer av besök, i enlighet med det beslut som regeringen tagit kring detta.

Ansvarig enhetschef för boendet kan medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar detta, till exempel vid vård i livets slutskede. Då ska också risken för spridning av coronaviruset samtidigt bedömas som liten.

Du som vill besöka en person som bor på ett äldreboende och vill diskutera ett undantag från besöksförbudet ska därför kontakta enhetschefen för det boende som det gäller.

Kontaktuppgifter till äldreboenden inom Bergs kommunlänk till annan webbplats

Karta över äldreboenden

Boendemiljön ska präglas av ett salutogent och rehabliterande synsätt, vilket innebär att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet ska vara det centrala i den enskildes vardag. Den enskilde ska känna trygghet och ha en meningsfull tillvaro när han/hon vistas på det särskilda boendet. Insatsen ska värna om den enskildes självbestämmande, integritet och trygghet. Vikten läggs särskilt på gott bemötande och ett respektfullt förhållningssätt. Värdegrunden utgår från människors lika värde och genomsyras av helhetssyn, respekt och engagemang.

Äldreboenden

Dalsätra, Myrviken
Tallgläntan, Hackås
Treklövern, Åsarna
Östgärde, Rätan

Annan utförare
Myltblomman, Svenstavik

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan beviljas för dig som vårdas av anhöriga eller har behov av tillsyn och omsorg under en begränsad tid. Ansökan om korttidsvistelse gör du hos biståndshandläggare.
Bergsgården, Svenstavik

Demensboende

Demensboende kan ej erbjudas.

Uppdaterad: 2020-04-16 16.15