Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Anhöriga och närstående

Kommunen "ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder." Socialtjänstlagen Kap 5 §10.

Det här betyder att du som är anhörig, vän, granne etc. och hjälper någon (sjuk, äldre eller med funktionshinder) i vardagen har rätt att få hjälp och stöd i detta oavsett om du hjälper eller vårdar mycket eller lite. Att stötta människor som valt att själva sköta sina närstående är viktigt för att dessa ska orka.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens anhörigkonsulent. Du kan även gå in på Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga  Där finns det aktuell forskning och intressanta föreläsningar från anhörigriksdagen bl.a.

Uppdaterad: