Dela

Kontakta oss

Tillväxtprogram 2040

I september 2020 antogs kommunens nya tillväxtprogram, som siktar mot år 2040 och innehåller mål och planer för att stärka utvecklingen i kommunens sju olika geografiska områden, samt inom fyra olika teman.

Programmet syftar till att stärka de ekonomiska och infrastrukturella förutsättningarna i den geografiska kommunen, och utgör ett av tre ben i kommunens bredare utvecklingsarbete för ökad livskvalitet och hållbarhet i kommunen, där kommande folkhälsoprogram och miljöprogram utgör de två andra benen.

Dialogträffar om tillväxtprogrammet hösten 2020

Under hösten 2020 bjuder vi in dig som är intresserad av utvecklingen i kommunens olika delområden till träffar där vi både berättar mer om hela Tillväxtprogram 2040 men också fokuserar på varje bygd för sig. Dialogträffarna sker helt digitalt med hänsyn till rådande omständigheter.

Läs mer och se datum för dialogträffar hösten 2020

Utvecklingsplaner för de sju bygderna

Tillväxtprogrammets hjärta är de individuella utvecklingsplanerna för var och en av kommunens sju olika geografiska områden eller bygder. Vår kommun är geografiskt mycket stor, och förutsättningarna ser olika ut i olika delar av kommunen. Det har vi velat ta fasta på, och Tillväxtprogram 2040 innehåller därför sju individuella utvecklingsplaner för de sju bygderna inom kommunen.

Läs mer om bygdernas utvecklingsplaner

Fyra tematiska fokusområden

Det andra benet som Tillväxtprogram 2040 vilar på är de tematiska fokusområden som bedömts vara särskilt viktiga att fokusera på under de kommande 20 åren för att nå tillväxt och utveckling.

Läs mer om de fyra tematiska fokusområdena

Uppdaterad: 2020-10-27 11.56