Dela

Kontakta oss

Lotteritillstånd

Det finns två sorters tillstånd att söka, dels när endast ett lotteri ska anordnas (§ 15) och dels när man vill anordna mer än ett lotteri under en treårsperiod (§ 17). Den sistnämnda kallas för registrering.

Lotterier som inte behöver tillstånd

19 § En sådan sammanslutning som avses i 15 § första stycket får anordna egentliga lotterier utan tillstånd, om

 • lotteriet anordnas i samband med a) en tillställning eller en sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i eller b) ett bingospel som sammanslutningen anordnar,
 • lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda området,
 • värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 prisbasbelopp,
 • värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp,
 • det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan,
 • vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs,
 • lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om vinstdragningen inte redan har ägt rum, och
 • vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller bingospelets slut för dagen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum före lottförsäljningen.

Försäljning av lotter genom påteckning på lottlistor får, trots vad som sägs i första stycket 2, påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum. Lag (2010:1258).

20 § Egentliga lotterier får även i andra fall än som anges i 19 § anordnas utan tillstånd, om

 • lotteriet anordnas i samband med a) en offentlig nöjestillställning, b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
 • lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller sammankomsten avsedda området,
 • vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster, 4. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 prisbasbelopp,
 • värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp,
 • vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet,
 • det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan, och
 • vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs. Lag (2010:1258).

21 § I samband med utgivandet av en tryckt periodisk skrift får det utan tillstånd anordnas ett egentligt lotteri där pristagare utses i en tävling som har anordnats i skriften, om

 • det som villkor för att delta i lotteriet inte fordras att skriften innehas eller att insats betalas, och
 • värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp. Lag (2010:1258).

Uppdaterad: 2018-08-27 11.10