Dela

Kontakta oss

Lokala ordningsföreskrifter

Bergs kommunfullmäktige har den 16 juni 2009, § 66, antagit allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1
 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Bergs kommun skall upprätthållas.
 
§ 2
 
Förtäring av alkohol

Alkoholdrycker överstigande 2,25 volymprocent får inte förtäras utomhus på offentlig plats, inom ett område i Svenstaviks centrum, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker. Förbudsområdets avgränsning framgår av kartan som du hittar under 'Relaterat innehåll'.

Uppdaterad: 2015-06-11 10.03