Dela

Kontakta oss

Tillhör du en nationell minoritet?

Då har du särskilda rättigheter i Sverige och i Bergs kommun!
Den 1 januari 2010 antogs i Sverige en ny lag. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) Den stärker det skydd för vårt lands historiska nationella minoriteter och deras språk som antogs av riksdagen 1999.

De nationella minoriteterna och språken är

 • samer, även Sveriges urbefolkning, samiska
 • judar, jiddisch
 • romer, romani chib
 • sverigefinnar, finska
 • tornedalingar, meänkieli.

Samiska, finska och meänkieli har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska områden i Sverige, sk förvaltningsområden. Bergs kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och är en samisk förvaltningskommun och har därför ett särskilt ansvar för det samiska språket.

Regeringens målsättning med minoritetspolitiken är

Att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Lagen innebär bl.a att Bergs kommun ska

 • informera om lagen
 • ge inflytande till och samråda med företrädare för de nationella minoriteterna
 • skydda/främja nationella minoriteters språk och kultur, med särkilt fokus på barn
 • ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan
 • erbjuda barn-och äldreomsorg helt/delvis på samiska
 • ge service och erbjuda myndighetskontakt samt äldreomsorg på finska och meänkielei, om det finns språkkunnig personal

Lagen är en rättighetslagstiftning​

Den nationella minoritetslagstiftningen är en rättighetslagstiftning, vilket utgör en del av de mänskliga rättigheterna.

Har du frågor eller vill veta mer kontakta

Jeanette Kråik
Samordnare samisk förvaltningskommun
Bïerjen tjïelte/Bergs kommun
jeanette.kraik@berg.se
Tel. 072-723 30 54

Information om den nationella minoritetslagstiftningen finns också att läsa på:

www.minoritet.selänk till annan webbplats och www.berg.se/samelandlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2015-05-15 14.36