Dela

Kontakta oss

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism (VBE) är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra det krävs ett bra och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Arbetet i Bergs kommun

Kommunen har ett ansvar att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Kommunens plan för det arbetet syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mellan olika aktörer, där alla kommunens invånare är målgrupp.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är en del av Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, och ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Läs mer om Center mot våldsbejakande extremismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-01-23 10.16