Dela

Kontakta oss

Tåssåsen sïjte

Tåssåsens sameby har vidsträckta betesmarker. Dess betesområde finns i delar av Bergs, Åre och Östersunds kommun i Jämtlands län. Samebyn gränsar i väster mot Handölsdalens sameby.

I byn finns idag 13 rennäringsföretag som tillsammans äger ca 5500 renar. Samebyns sommarland utgörs av området Lunndörsfjället, Anarisfjällen och Oviksfjällen. Vinterbetesmarkerna sträcker sig ända ner mot Älvros och Ytterhogdal.

Sommarvistet Bartjan ligger 5 km från byn Tossåsen och används varje sommar i samband med kalvmärkning. På hösten kan ripjägare hyra kåtor och stugor för boendet. Hela vistet har genomgått en renovering under de senaste åren.

Tåssåsen sameby är belägen ca 5 mil nordväst om Svenstavik i Bergs och Åre kommuner i Jämtlands län. Samebyn gränsar i väster mot Handölsdalen sameby. I samebyn finns idag 13 rennäringsföretag som tillsammans äger ca 5500 renar.
Samebyns sommarland utgörs av området Lunndörsfjället, Anarisfjällen och Oviksfjällen. Vinterbetesmarkerna sträcker sig ända ner mot Älvros och Ytterhogdal.

Sommarvistet Bartjan ligger 5 km från byn Tåssåsen och används varje sommar i samband med kalvmärkning. På hösten kan ripjägare hyra kåtor och stugor för boendet. Hela vistet har genomgått en renovering under de senaste åren. En alldeles ny skrift om Bartjan finns att köpa via www.gaaltije.com länk till annan webbplatsför 60 kr.

Den största markanvändningskonkurrenten är turism och det rörliga friluftslivet inom och i anslutning till samebyns åretruntmarker och i Klövsjöfjällen. Skogsbruket försvårar och direkt omöjliggör renskötsel inom stora områden och splittrar upp sammanhängande vinterbetsområden. Förhållandet till storskogsbruket är emmelertid gott då dessa är FSC-certifierade och då också accepterar vinterbete på sina marker, har årliga samråd med samebyn och tar viss hänsyn till renskötseln.
Förhållandet är även gott till många av de privata markägare som inte deltagit i processer mot samebyarna. Tåssåsen fakta www.ripjakt.se

Läs boken om Tåssåsens sameby

Uppdaterad: 2015-05-27 11.05