Dela

Kontakta oss

Sámi Duodji - Sameslöjd

För att tillvarata hantverkarnas intressen bildades 1993 Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji (jfr duodji). Styrelsen utses av Same Ätnam och Svenska Samernas Riksförbund. För äldre tiders konsthantverksproduktion med avsättning inom samesamhället.

Samiskt konsthantverk, modern slöjd- och konsthantverksproduktion för avsalu, med utgångspunkt i den traditionella sameslöjden och utövad av sameslöjdare utbildade vid t.ex. Konstfackskolan (Stockholm) eller Samernas folkhögskola (Jokkmokk).Duodji är en viktig del av den samiska kulturen.
Den är också ett kännetecken och identitetsmärke för omvärlden. Med duodji menar vi den slöjd och det konsthantverk som tillverkats av samer, dvs. det som utgår från samiska traditioner, samiskt formtänkande, samiska mönster och färger.

Ordet Duodji används också som ett äkthetsmärke för sameslöjd och samiskt konsthantverk. Det handlar i första hand om hantverket och om den samiska livsformen i andra hand.Varje duodjiföremål har en historisk bakgrund. Det kan vara utfört med en teknik ända sen den tid då redskap och bruksföremål började komma till användning eller så kan det vara försett med uråldriga ornament. Influenser och impulser mellan samer och andra folk har naturligtvis satt sina spår inom duodjin.
Läs mer på Sameslöjdsstiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Definition av duodji och duodjimärket Samiskt hantverk, sámi duodji, är den samiska benämningen för handgjorda samiska produkter, som kläder, redskap, husgeråd, fångstredskap och utsmyckning. Hantverket har en lång tradition. Grunden för samiskt hantverk är också idag material från naturen. Samiskt hantverk är utfört efter gammal tradition och tillpassat nya tekniker och användningsområden från ort till ort.

Märkets ändamål

  • Skydda samiska hantverksprodukter mot plagiering och illojal konkurrens.
  • Vägleda och informera köparen om produkter tillverkade av samiska slöjdare
  • Bidra till att höja kvalitén på samiska hantverksprodukter.
  • Vara kännetecken för att samiskt hantverk är en levande tradition.
  • Produkter som betecknas som souvenirer och ej har bruksfunktion märks inte.

Uppdaterad: 2015-05-27 11.06