Dela

Kontakta oss

Saemien årromedajve - Samiska bosättningar

I Bergs kommun finns historiska samiska bosättningar. Den allmänna benämningen på olika typer av traditionella samiska hyddor är lappkåtor. Den permanenta kåtan är kupolformig med skelett av timmerstockar, tätad med björknäver och täckt med ett isolerande lager av torv.

Hos skogssamerna finns dock en annan typ av permanent kåta, byggd helt i timmer och med en kvadratisk grundplan. Den flyttbara tältkåtan har skelett antingen av enbart raka stänger lutade mot en konformad stomme av 3-4 upptill klykförsedda stänger, klykstångskåta, eller av raka stänger fastsurrade vid två centrala "valv", vart och ett sammansatt av två bågböjda stänger, bågstångskåta.
Dessa tältkåtor täcks vanligen med tyg (traditionellt av vadmal eller rana, ett slags tjock vävnad), men i äldre tid användes även sammansydda näverstycken. Stängerna till den flyttbara kåtan transporterades på den sista släden i den nomadiska familjens karavan.

Gemensamt för alla slags kåtor (med undantag för skogssamernas timrade kåta) är en cirkelformad grundplan med en härd i mitten och rökhålet rakt ovanför; härden är traditionellt öppen men kan temporärt eller permanent ersättas med en vedspis i torvkåtan. Med hjälp av en kedja fästad vid en tvärstång kan kokkärlet hänga i lämplig höjd över elden. Mitt emot ingången, på andra sidan härden, finns köksavdelningen samt, i förkristen tid, en helig plats.

Bostadsutrymmen finns på båda sidorna om härden. För varje typ av kåta finns detaljerade regler för uppförande och användning. Tältkåtan var förr en oumbärlig del av varje familjs utrustning under perioden av s.k. intensiv renskötsel. Med övergången till den mera extensiva formen av renskötsel på sommaren kunde familjen stanna kvar på samma plats i längre tid och bygga permanenta torvkåtor. En permanent bostadstyp, ofta större än kåtan och med en mer rektangulär grundplan, var gammen, som ofta byggdes av samma slags material som den permanenta torvkåtan men också av sten. Den förekom vanligen hos fiskarsamerna i Finnmarken i nordligaste Norge. 

Uppdaterad: 2015-05-27 11.06