Dela

Kontakta oss

Bïerjen saemien raerie - Bergs samiska råd

Saemein raerie samlas minst fyra gånger om året och rådets ordförande är kommunalrådet Therese Kärngard. Alla beslut bör tas i total enighet.

Saemien raerie - Samiska rådet har två huvuduppgifter att:

 • vara delaktig i de beslut som berör/påverkar samerna inom kommunen. Bl a skall kommunens alla verksamhetsgrenar begära yttrande från gruppen i frågor/ärenden som berör samerna innan man tar beslut i respektive nämnd/styrelse
 • verka som styr- och/eller referensgrupp vad gäller fördelning av kommunens del av det förstärkta skyddet för minoritetsspråket samiska

Saemien raerie - Samiska rådets sammansättning är:

Ledamöter från samerna

Ersättare

 • Thomas Johansson 
 • Bengt Johansson
 • Peder Johansson
 • Ann Kristin Solsten
 • Carina Liljedahl

Politiker mandatperiod 2019-2022

Ersättare

 • Bo Karlsson (C), Kommunstyrelsens vice ordförande
 • Katarina Martinsson (S), Vård- och socialnämnden
 • Elaine Asp (M), Utbildningsnämnden
 • Daniel Danielsson (M), Oppositionsråd

Tjänstemän

Möten

Möten och protokoll 2019

Datum

Protokoll

2020-03-12 kl. 9-12


2020-05-27 kl. 9-12


2020-08-27 kl. 9-12 Heldag ute


2020-11-04 kl. 9-12
Uppdaterad: 2020-02-27 18.49