Dela

Kontakta oss

Protokoll, möten och handlingar

Här finns protokoll och ärendelistor från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott.

Sammanträdesplan 2020

Sammanträdesplan 2020

Datum

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige261528


26


Kommunstyrelsen


4

10

7

5

215

6

10

15

Arbetsutskottet

28


31


2625


13

24


Utvecklingsutskottet


25

17


2625


13

24


Valnämnden

Vård- och socialnämnden

22

19


8

13

10

1x

12

16

21

18

16

Vård och socialutskottet

22

19


8

13

10

1x

12

16

21

18

16

Utbildningsnämnden


5

25


6

3


26

23

14


2

Miljö- och byggnämnden


13


2

14

16


20

17

22


10

Fastighets och IT­‑nämnden


20


2

2820


15


17


Uppdaterad: 2020-06-25 16.06